Parafia Wniebowzięcia NMP w Bystrej - O parafii
Parafia Wniebowzięcia NMP w Bystrej
Nawigacja
Konto bankowe parafii
ING Bank Śląski
Oddział w Bielsku-Białej
pl. Bolesława Chrobrego
43-301 Bielsko-Biała

Nr konta bankowego:
98 1050 1070 1000 0023 1754 6113
O parafii

Historia Bystrej i Parafii pw. Wniebowzięcia NMP

Historia Bystrej

Gmina Wilkowice, rozciągająca się po obu stronach rzeki Białej (Białki), obejmuje dwie krainy polityczno - geograficzne. W skład tego obszaru wchodzą trzy, sąsiadujące ze sobą wsie: Wilkowice, Bystra (część lewobrzeżna - Śląska, prawobrzeżna - Krakowska) i Meszna, które na obszarze 32 km2, zamieszkuje ponad 11 tys. ludności.
Bystra położona jest nad potokiem Białka w Beskidzie Śląskim, lewym dopływem Białej, na południe od Bielska-Białej, skąd można dojechać autobusem linii podmiejskiej 57 albo liniami PKS w stronę Szczyrku, Godziszki, Twardorzeczki albo Lipowej, Kalnej, Rybarzowic, Białego Krzyża.


Bystra Śląska powstała, jako osada drwali, z ludności pochodzącej ze Śląska oraz spośród kolonistów niemieckich (z tego powodu bywa nazywana "Bystrą Niemiecką"), którzy tereny miejskie, zaludnili już w drugiej połowie XIX w. w ramach akcji zagospodarowywania Pogórza Śląskiego. W 1327 r. tereny te przestały należeć do Polski, gdyż wraz z księstwem cieszyńskim, zostały przyłączone do Królestwa Czeskiego. Natomiast w latach 1526 - 1918 należały do austriackiej dynastii Habsburgów. W 1570 r. Bystra wraz z Mikuszowicami została zakupiona przez szybko bogacące się Bielsko. W owym czasie zmieniali się również właściciele tych terenów. W 1565 r. książę cieszyński Wacław II Adam przekazał swe włości w posiadanie synowi Fryderykowi Kazimierzowi. Natomiast po jego śmierci, gdy zostały one sprzedane, przestały być własnością rodu Piastów. W latach 1752 - 1848, jako ostatni, władzę nad tym obszarem sprawowała rodzina książąt Sułkowskich. Bystra Śląska była własnością miejską do XIX w., a w późniejszym okresie stała się gminą wiejską.


Według austriackiego spisu ludności z 1900 w Bystrej (leżącej w prowincji Śląsk) w 56 budynkach na obszarze 964 hektarów mieszkało 487 osób, co dawało gęstość zaludnienia równą 50,5 os./km². 361 (74,13%) mieszkańców było katolikami, 85 (17,5%) ewangelikami a 41 (8,4%) Żydami, 312 (64,1%) było niemiecko- a 173 (35,5%) polskojęzycznymi, zaś  1 osoba posługiwała się językiem czeskim. Do 1910 roku liczba mieszkańców wzrosła do 548 osób, z czego 547 było zameldowanych na stałe, 283 (51,7%) było niemiecko- a 264 (48,3%) polskojęzycznymi, 444 (81%) było katolikami, 77 (14,1%) ewangelikami, 25 (4,6%) wyznawcami judaizmu a 2 osoby były jeszcze innej religii lub wyznania. W 1922 r. powstała tu pierwsza polska szkoła, do której uczęszczały też dzieci z sąsiednich Mikuszowic Śląskich. Przy szkole tej skupiały się polskie organizacje, jak harcerstwo i Związek Strzelecki "Strzelec" ze swym klubem sportowym "Klimczok".


Korzystny mikroklimat, w tym duże nasłonecznienie i rześkie, górskie powietrze oraz niezniszczone lasy sprawiły, że w II połowie XIX w. Bystra Śląska stała się miejscowością wypoczynkową. Sprzyjało temu otwarcie w 1878 r. linii kolejowej Bielsko–Żywiec, przebiegającej przez sąsiednie Wilkowice. M.in. w 1886 r. przebywała tu Maria Konopnicka, a w 1910 r. osiadł polski malarz Julian Fałat. W 1874 r. powstał tu pierwszy zakład przyrodoleczniczy, przeobrażony w 1897 r. przez wiedeńskiego lekarza Ludwiga Jekelesa w znane sanatorium. W 1912 r., gdy Bystra uzyskała status miejscowości uzdrowiskowej, zostało ono odsprzedane socjalistycznemu związkowi zawodowemu górników z Karwiny, a w 1934 r. Związkowi Kas Chorych, który je rozbudował w duże sanatorium na 500 łóżek, leczące choroby płuc i gruźlicę. Tu leczyli się i zmarli działacze socjalistyczni: Ignacy Daszyński (1936) oraz Tadeusz Reger (1938).


W 1956 r. dwa odrębne sołectwa Bystra Śląska i Krakowska zostały połączone w jedną Gromadzką Radę Narodową w Bystrej, która od 1973 r. należy do gminy Wilkowice. W 2005 r. zostało przeprowadzone referendum, w którym mieszkańcy zadecydowali, że nazwa miejscowości zostanie ujednolicona. Od chwili wejścia w życie ustawy w tej sprawie obie części wsi: Śląska i Krakowska występują pod wspólną nazwą - Bystra.

 

Historia Parafii Wniebowzięcia NMP

Początki duszpasterstwa sięgają XIX wieku, kiedy to w latach 1882 - 1892 powstała w Bystrej Śląskiej murowana kaplica pw. Wniebowzięcia NMP. Fundatorem był znany w okolicy zarządca lasów Andrzej Schubert. Teren pod kaplicę ofiarował J. Gurtler. Kaplica należała do parafii św. Mikołaja w Bielsku.

Po II wojnie światowej od 1946 roku pracę duszpasterską rozpoczęli Księża Salwatorianie z pobliskiego Bielska. Pierwszym był ks. Ignacy Szołtysek, który od 1952 r. został rektorem kaplicy w Bystrej Śląskiej. W tym czasie do kaplicy została dobudowana część drewniana, która stanowiła przedłużenie kaplicy. Bystra Śląska staje się filią parafii w Mikuszowicach Śląskich. Ta sytuacja trwa do roku 1981, kiedy to 27 stycznia 1981 r. Kuria Biskupa w Katowicach, przez ks. Biskupa Herberta Bednorza utworzyła nową parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Henryk Matusik, ze wskazaniem na budowę nowego kościoła. Budowy podjął się następny proboszcz ks. Piotr Schora, wraz z parafianami, którzy w przeciągu pięciu lat wybudowali piękną nowoczesną i funkcjonalną świątynię, projektu parafianina inż. Jerzego Glenia. Konsekracji nowo wybudowanej świątyni dokonał Ks. Biskup Damian Zimoń dnia 16 września 1990 r. nadając tytuł Wniebowzięcia NMP, z odpustem zupełnym w uroczystość 15 sierpnia. Została również w późniejszym czasie wybudowana nowa dzwonnica z trzema dzwonami. Wzniesiono grotę Matki Bożej z Lourdes.

W 1992 roku zostaje utworzona przez Ojca Świętego Jana Pawła II nowa diecezja Bielsko - Żywiecka. Od tego czasu parafia należy do nowej diecezji.

W roku 2001 Zgromadzenie Salwatorianów obchodziło 100-lecie pobytu i działalności na ziemiach polskich. Z tej okazji została wyremontowana kaplica przez wiernych z ks. proboszczem Janem Karwathem według projektu parafian Państwa Komusińskich. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy 18 października 2001 r. nadając tytuł Kaplicy Miłosierdzia Bożego z odpustem zupełnym w II niedzielę Wielkanocną.

 

Źródło: www.wilkowice.pl , Wikipedia Wolna Encyklopedia

Ulice należące do parafii:

  • w Bielsku Białej:
    Bystrzańska, Chabrowa, Gołębia, Górnicza, Kurkowa, Modra, Ochota, Orla, Osiedlowa, Przedwiośnie, Szpaków
  • w Bystrej:
    Beskidzka, Cicha, Cmentarna, Cymsa, Długa, Działkowa, Fałata, Górska, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Konwaliowa, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Letniskowa, Malinowa, Myśliwska, Niecała, Ochota, Orna, Osiedlowa, Partyzantów, Piękna, Pod Grape, Pod Piekłem, Potok, Prosta,  Różana, Sikorek, Słoneczna, Spokojna, Stroma, Szczęśliwa, Szczyrkowska, Szczytna, Uzdrowiskowa, Willowa, Wiśniowa, Zdrojowa, Zielna, Zielona